Ad (İsim) Değiştirme Davası

Ad toplum içerisinde bireyleri birbirinden ayırmaya yarayan bir sözcük, araç, işrettir. Kural olarak kişi , adını dilediği zaman ve dilediği biçimde değiştiremez. Fakat bu kuralı değiştirilemez biçimde uygulamak gerek kişilik haklarını engellemek, gerekse toplumda karışıklık doğması sonuçlarını ortaya çıkaracaktır.

Medeni Kanunumuz bazı durumlarda kişilerin adını değiştirmesine, yeni bir isim almalarına, adlarından bir kısım çıkarmaya, veya ismine ekleme yapmaya izin vermektedir. İsim değiştirme bazen karşımıza isim düzeltme şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin adı Mehmet olan bir kişinin nüfusa yanlışlıkla Mehmed olarak yazılması halinde Nüfus kaydının düzeltilmesi yolu ile Mehmet ismini kazanabilecektir.

Adın (İsmin ) Değiştirilmesinin Şartları :

Adın değiştirilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekir.

a. İsmi değiştirmek İçin Haklı bir Sebep Olmalıdır :


Medeni Kanunumuz adın değiştirilmesi için haklı sebepleri Hakim takdirine bırakmıştır. Adın değiştirilmesi için hangi sebeplerin haklı sebep olabileceği aşağıda kısaca belirtilmiştir.
Milli kültüre, örf ve adetlere uymayan, Gülünç ve kötü anlamlar taşıyan,
Kişisel ilişkiler, günlük hayat veya ticari ilişkilerde yanlış anlamalara neden olabilecek,
İsimler, adın değiştirilmesi için haklı bir sebep oluşturacaktır.

b. Adın (İsmin ) Değiştirilmesi Talebini Kim Yapar :


Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu gereğince adın değiştirilmesini talep adın sahibine aittir. Nüfus Kanunu’na göre  bazı istisnai hallerde (suç, askerlik, mali ve idari mükellefiyetlerde) ilgili devlet makamı talebi ile ismin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Evli kadın evlilik süresince soyadının değiştirilmesini talep edemez.

c. Adın (İsmin) Değiştirilmesi Davası Nerede Açılır Nasıl Görülür :


Adın değiştirilmesi davası , kişinin ikametgahı Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Bu davada Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü hazır bulunur. Adın değişmesi ile birlikte, değişiklik kararı nüfus memuruna bildirilir ve yerel gazetede ilan edilir. Kocanın soyadı değiştiği zaman , karının , evlilik birliği içerisinde doğan çocukların ve küçük evlatlığın da soyadı değişecektir.

Adın Değiştirilmesine İtiraz :


Adın değiştirilmesi ile hakları zarar gören kimse, adın değiştirildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde bu karara itiraz ederek, değiştirme kararının kaldırılmasını talep edebilir.