Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

Faaliyet Alanları

Avrupa Hukuk & Danışmanlık, yerli ve yabancı müvekkillerine profesyonel ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Aile Hukuku

aile hukuku

aile hukuku

 

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma (Çekişmeli Boşanma)
 • Boşanma Davalarında Maddi Tazminat
 • Boşanma Davalarında Manevi Tazminat
 • Boşanma Davalarında Nafaka
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması
 • Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı
 • İddet (Bekleme) Müddetinin Kaldırılması

Nüfus Hukuku

nufus hukuku

 

 • Ad (isim) Değiştirme
 • Yaş Düzeltme-Küçültme-Büyütme
 • Soy Bağı Davaları
 • Babalık Davaları

Kira Hukuku

kira hukuku

 

 • Kira Tespiti
 • Kira Parasının Ödenmemesi Nedeni İle Tahliye
 • Diğer Tahliye Davaları

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

 • Adli Bilişim Uygulamaları
 • Alan Adı Alım ve Transfer Sözleşmeleri
 • Alan Adı İhlalleri
 • Bilişim Suçları
 • Elektronik Bankacılık Suçları
 • Elektronik Ödeme Sistemleri Uygulamaları
 • İnternet Servis Sağlayıcılar
 • İnternet Yayıncılığı
 • Web Sitesi Geliştirme ve İçerik Sözleşmeleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Telif Hakları
 • Markalar
 • Patentler
 • Endüstriyel Tasarımlar
 • Coğrafi İşaretler
 • Entegre Devre Topografyaları
 • Korsanlıkla Mücadele Uygulamaları

İcra ve İflas Hukuku

icra ve iflas Hukuku

 • Her Türlü Hukuki İlişkiden Kaynaklanan Alacakların Takibi ve Tahsili
 • İflas
 • Konkordato
 • Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması

İdare Hukuku

idare hukuku

 • İdari İşlemin İptali Davaları
 • İdari Para Cezaları
 • İdari Sözleşmeler
 • İhale
 • Tam Yargı (Tazminat) Davaları
 • Vergi Davaları

İmar Hukuku

imar hukuku

 • Çevre
 • Gayrimenkul
 • İmar Planları
 • İmara Aykırı Yapılaşma
 • İmar İskan Ruhsatları
 • İnşaat
 • Kadastro
 • Kamulaştırma
 • Kamulaştırmasız El Atma – Ecrimisil
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kıyı Kanunu
 • Parselasyon
 • Tapu İptali ve Tescil

İnsan Hakları Hukuku

insan hakları hukuku

 

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nezdinde Davaların Açılması
 • Davaların Takibi

 

 

İş Hukuku

iş hukuku

 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi
 • Kıdem – İhbar Tazminatları
 • İşe İade Davaları ve Diğer İş
 • Hukukuna Dayalı Talepler
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri
 • Sosyal Sigortalar

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta ve Tazminat Hukuku

 • Sigorta Sözleşmeleri ve Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Mal Sigortaları (Nakliyat, Yangın, Hırsızlık, Kasko Sigortaları)
 • Sorumluluk Sigortaları (Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık, Tehlikeli Maddeler,İşveren Sorumluluk Sigortaları
 • Hayat ve Sağlık Sigortaları

Sözleşmeler Hukuku

sözleşmeler hukuku

 • Türkçe-İngilizce-Fransızca Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Müzakere Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mevcut Sözleşmelerin Revizyonu
 • Sözleşmelerin Devri
 • Sözleşmelerin Sona Erdirilmesi
 • Sözleşmelerden Doğan Hukuki Uyuşmazlıkların Takibi

Taşıma Hukuku

taşıma hukuku

 

 

 • Uluslararası ve Ulusal Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılığı
 • Taşımacılık Sözleşmeleri
 • CMR Davaları

Ticaret Hukuku

ticaret hukuku

 • Ticari İşletme
 • Şirket Kuruluşları
 • Şirket Genel Kurulları ve Yönetim Kurulları
 • Şirket Birleşmeleri – Devralmaları Bölünmeleri
 • Kıymetli Evrak
 • Elektronik Ticaret
 • Rekabet
 • Haksız Rekabet
 • Tüketici Sorunları