Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

Boşanma Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (4721 S. K. m. 168)   devamı için…

Boşanma Sebepleri

Evlilik birliğinin kurulması ile birlikte evlilik hukuken korunma altına alınmakta ve eşlerin karşılıklı olarak yükümlülükleri doğmaktadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen eş hukuken kusurlu eş olarak adlandırılır ve bu durum diğer eşe boşanma davası açma hakkı verir. devamı için…

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Boşanacak veya boşanmış eşlerin, diğerinden maddi tazminat isteyebilmesi belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı tutulmuştur. Bu koşulların bir kısmı maddi, bir kısmı biçimseldir. devamı için…

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat

A ) MANEVİ TAZMİNAT
1 ) Kavram
Manevi tazminat zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana eksilmenin giderilmesi, tazmin ve telafi edilmesidir. devamı için…

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Çocukla kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Boşanmaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kuralları saklıdır. devamı için…

Evliliğin Mutlak Butlan Sebebiyle İptali Davası

Yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. devamı için…

Evliliğin Nispi Butlan Sebebiyle İptali Davası

Dava aile mahkemesinde görülür. Yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. devamı için…

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davası

Dava eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açılır. devamı için…

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

Yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılması, çekişmesiz yargı işidir. (6100 S. K. m. 382/II-b-4) devamı için…

Çocuk İçin İştirak Nafakası Davası

Dava eşlerden taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılır. Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. devamı için…

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası

Dava davalının ikametgahı Aile Mahkemesi’nde açılabileceği gibi davacının ikametgahı Aile Mahkemesi’nde de açılabilir. devamı için…

Mal Rejimi

Mal Rejimi: Eşlerin evlenmeden önce sahip oldukları ve evlilik süresince edindikleri (taşınır, taşınmaz mal ve para gibi) malvarlıklarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde her türlü işlem yapma usullerini belirleyen hukuk kurallarına mal rejimi denir. devamı için…

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Dava davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde görülür. Davanın davacısı nişanlılar, nişanlıların anne babaları veya onlar gibi davrananlar olabilir. devamı için…

Nişanın Bozulması ve Tazminat Davası

Nişanın bozulması nedeni ile maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Dava, genel yetki kuralı gereği davalının ikametgâhında açılır. devamı için…

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası açılıp kabul edilmeden, geçerli olmaz. Türkiye’de nüfusa boşanma işlemi geçmez ve hala evli sayılırsınız. devamı için…