Avrupa Hukuk & Danışmanlık

Genç ve dinamik...

En kısa sürede ve en az maliyetle, yüksek kalitede ve profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Ayrıntılı bilgi

İletişim
İsim :
Eposta :
Telefon :
Şehir :
Kategori :
Konu :
DosyaEk :
Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Avrupa Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Bu site ve içerdiği bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Bu nedenlerle, ziyaretçiler, yetkili kişilerden yasal danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. devamı için…

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Marka ve Marka Hakkının Korunması Davaları

MARKA:

Bir nesnenin ve özellikle ticari malların tanıtılmasına ve benzerlerinden ayırt edilmesine yarayan işaretlerdir. devamı için…

Patent ve Faydalı Model

1. Buluş Nedir?  Patent Nedir?

Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır. devamı için…

Endüstriyel Tasarım

I – TASARIM KAVRAMI ve HUKUKİ DÜZENLEME :

Bir okyanus büyüklüğündeki “Ticaret Hukuku” içerisinde küçük bir kara parçası olarak ortaya çıkan “fikri ve sınai mülkiyete ilişkin haklar”, değişen zaman ve hızla gelişen teknolojik koşullar karşısında, ticaret hukukundan bağımsız ve fakat, onun temel değer ve anlayışından kopmamış yeni bir hukuk dalına gereksinim göstermiştir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, her geçen gün farklı biçimlere bürünen bu gereksinimin ürünü olup, aynı zamanda Avrupa Birliği ve güncel uluslararası hukuk bağlamında ele alınması gereken bir uzmanlık alanıdır. devamı için…