Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Dava miras bırakanın yerleşim yeri veya mirasçıların her birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. Görevli mahkeme dava değerine göre belirlenir.

 

Dava mirasçılıktan çıkarma kararından yararlanan mirasçılara karşı açılır.

 

Şu durumlarda Miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:

 

1 – Mirasçı, Miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

2 – Mirasçı, Miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

 

Mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı bir tasarrufla gerçekleştirilebilir. Çıkarma sebepleri ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı anda mevcut olmalıdır.

 

Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.

 

Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse Miras bırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır.

 

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse Miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

 

Mirasçılıktan çıkarma, Miras bırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.

 

Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.

 

Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, Miras bırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur. Eğer bu hal yoksa, davalı mirasçılıktan çıkarma sebebini ispat edememişse, davacının alacağının belirlenmesi için davaya tenkis davası gibi devam edilmesi gerekir.