Soybağı Davaları

Genel Olarak
Soybağı, çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağıdır. Neseb, nesil, soy olarak da adlandırılır.
Soybağı, çocuğun soyadının , vatandaşlığının, aile kütüğünde yazılacağı hanenin belirlenmesinde esas alınır.

Soybağı Nasıl Kurulur
a. Çocuk ve ana arasında soybağı doğumla birlikte kurulur.
b. Çocuk ve baba arasındaki soybağı , ana ile evli olunması, tanıma yolu ve hakim kararı ile kurulur.

c. Evlat edinme yoluyla da soy bağı kurulur.

Soybağında Esas Alınan Nedir
a. Evlilik devam ederken veya evliliğin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.
b. Bu süre geçtikten sonra doğacak çocuğun , koca ile bağlantısı olduğu, çocuğun anasının evlilik esnasında gebe kaldığının ispat edilmesine bağlıdır.
c. Kocanın gaipliğine karar verildiği hallerde, 300 günlük süre, kocanın ölüm tehlikesi geçirdiği tarih veya kocadan son haber alınan tarihten itibaren başlar
d. Çocuk evlilik sona erdikten itibaren 300 gün içerisinde doğmuş, fakat bu arada ana başka birisi ile evlenmiş ise, ikinci evlilikteki koca baba sayılır.
f. Bu karine çürütülürse, ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Soybağının düzeltilmesi davası kimler tarafından açılabilir 
a.Ana,baba
b. Ana , baba ölmüşse, onların mirasçıları

c. Ergin ise çocuk kendisi
d. Çocuk ölmüş ise çocuğun mirasçıları

Soybağının Düzeltilmesi Davası Görülürken
a. Nüfus kayıtları getirtilir
b. Dava her türlü delile ispat edilebilir.