Vekaletname Bilgileri

1)Avukat         : Av. Meryem ÖLMEZ BAŞLI

Adres              : Kağıthane Cd. No:103 K:2 D:5 Çağlayan Kağıthane/İstanbul
Vergi Dairesi  : Kağıthane Vergi Dairesi
Vergi No         : 654 010 8446
Baro               : İstanbul Barosu
Baro Sicil       : 31706


2)Vekaletnamede Yer Alacak Yetkiler

Ahzukabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,kabul, vazgeçme, tebliğalma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme
3) Vekaletname Çıkarırken Gereken Belgeler

-Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanlarını ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

-Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için çıkartılacak vekaletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Boşanma ve Tanıma Tenfiz vekaletnamelerinde notere bu vekaletin boşanma veya tanıma tenfiz vekaleti olduğu söylenmelidir.

-Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
-Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekaletnameyi düzenleyen  ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.
Şirketler adına düzenlenecek vekaletnameyi çıkartırken imza sirkülerini  ve yetki belgesini yanınızda bulundurunuz.  Ayrıca şirketiniz adına çıkartılacak vekâletnamelerde şirket adına temsilen şahsınız adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletname ile hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartarak zahmete girmemiş olursunuz.